VISIONEX

VISIONEX CONSULTANCY
EXPERTS IN STRATEGIC COOPERATION

Visionex is een toonaangevend adviesbureau voor grensoverschrijdend business development,  het begeleiden van complexe besluitvormingsprocessen en inrichten van  bestuursmodellen. Onder het motto ‘low profile – high impact’ is Visionex de drijvende kracht achter aansprekende (internationale) successen op het terrein van governance en aansturingskwesties.  

Bij fusies en overnames weet Visonex organisaties te inspireren bij hun grootste uitdaging: het harmoniëren van wezenlijk verschillende managementstijlen et het vinden van nieuwe bestuursvormen die recht doen aan de verwachtingen van interne en externe stakeholders. Visionex paart organisatietalent, realiteitszin en doelgerichtheid met kennis van bedrijfsculturen. Visionex’ inspanningen resulteren in een slagvaardige en resultaatgedreven structuur.