KENNIS

KENNIS

Visionex brengt werelden samen

Geen twee organisaties zijn gelijk, laat staan wanneer die in een ander land geworteld zijn, dus komt het telkens aan op het vinden van de balans tussen de ‘bloedgroepen’. Ook de omgang met de overheid, zo totaal verschillend van land tot land, krijgt bij Visionex bijzondere aandacht.    

Visionex onderkent alle gradaties tussen lange termijn en korte termijn, tussen consensueel en directief, overleg en hierarchie, collegiaal en individueel,  informeel en formeel, vrijheid en controle, enz., en weet daarvoor werkbare, marktgerichte, samenwerkingsmodellen uit te werken.

Visionex is neutraal, heeft geen voorkeur voor een bepaald model of structuur. Visionex analyseert en maakt inzichtelijk – juist in de dagelijkse praktijk – waar de verschillen liggen in de managementculturen van organisaties, en hoe die verschillen in positieve zin te gebruiken. Punt is het onderscheid niet te maskeren en nog minder te ontkennen, maar daar op de juiste wijze mee om te gaan. Het perspectief is versterking, die voert naar een constructieve, toekomstgerichte, slagvaardige combinatie.

Voor specifieke  kennis op ‘technische’ deelterreinen kan Visionex beroep doen op een uitgebreid netwerk van specialisten die aan Visionex gerelateerd zijn.