MISSIE

MISSIE

Visionex brengt werelden samen 

De missie van Visionex is het creëren van een doelmatig en inspirerend samenwerkingsklimaat, waarin zowel zakelijke belangen als personen floreren. In overeenstemming met de omgeving, en maatschappelijk relevant.

Samenwerking, in het bijzonder op internationale schaal, brengt partijen bij elkaar die naast overeenkomsten ook verschillen kennen, en vaak méér dan aanvankelijk onderkend. Nà de euforie over het combineren van elkaars sterke punten, blijkt de praktijk taaier te zijn wanneer eenmaal de zwakke plekken naar boven komen, en er bovendien krachtenvelden de kop opsteken waarvan de andere partij geen weet had. Daarnaast laten onbekende en soms ook ongekende stakeholders zich gelden die tot extra complicaties leiden. Het risico van gehele of gedeeltelijke mislukking is groot, en blijft bovendien voortdurend aanwezig. Echter, Air France – KLM, langjarig cliënt van Visionex, is het beste bewijs dat gezamenlijk succes wèl mogelijk is.

Visionex heeft de kracht en de expertise om tegengestelde belangen vroegtijdig te ontwaren en latente verwachtingen in beeld te brengen. Visionex weet de schijnbaar strijdige punten op de juiste manier te adresseren en om te buigen tot een harmonieus en slagvaardig verband.